Features

Fördelarna med film

Filmen är idag det mest effektiva sättet att förmedla ett budskap, känsla och atmosfär kring er skola.


Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt erat volutpat.

En informationsfilm är med fördel ca 60 – 90 sek kort, det är den tid som är optimal för att fånga och hålla kvar besökaren.

Informationsfilmen vänder sig dels till elever, deras föräldrar men också till grundskolans SYO-konsulenter som finns i ert område.

Fördel med filmen är att den jobbar på flera arenor, den finns på er hemsida, Facebook-sida, Youtube-kanal, visas upp under öppet hus, mässor med mera.

Dessutom är filmen ett bra sätt att annonsera med på Facebook och Instagram där ni på ett effektivt sätt når exakt rätt målgrupp, elever och föräldrar. Här hjälper jag gärna till så att din skola får ut så mycket som möjligt av er film.

Tidigare uppdragsgivare

Samarbetet med David har fungerat otroligt smidigt genom hela processen. Vi har mött en stor lyhördhet inför våra idéer och önskemål, som tack vare stor yrkesskicklighet från David´s sida, resulterat i mycket fina informationsfilmer om våra tre gymnasieprogram.

Flygfilmningen gjorde självklart att filmerna ”lyfte” ytterligare en dimension. Vi är väldigt nöjda både med både resultatet och samarbetet med David, och vi skulle gärna samarbeta med honom igen i liknande uppdrag

Pernilla Tolgfors / Rektor, Thoren Business

I samarbete med Fotografdavid gjorde Praktiska Gymnasiet i Falun en kortfilm på dryga 2 minuter som vi är mycket nöjda med. Vi ville visa vår skola från ett familjärt perspektiv där samvaro och trivsel var fokus samtidigt som filmen var informativ om våra program och utbildningar. Och precis så blev filmen!

Samarbetet inför och under filmen var enkelt och okomplicerat. Våra idéer mottogs och bearbetades på bästa sätt. Filmning och övrigt arbete sköttes professionellt och allt gick både fort och smärtfritt.

Det var enklare än vad vi hade föreställt oss och blev bättre än vad vi önskat oss!

Carolina Browall / Rektor, Praktiska gymnasiet Falun

Från praktik till arbete

En film för Gymnasiesärskolan

Väl förberedd för universitetet

Tidigare teknikelev som idag studerar på KTH

What we offer

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat lorem ipsum.